ZADZWOŃ DO NAS: 516 516 112
ZADZWOŃ DO EKSPERTA: 602 662 992
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
ZADZWOŃ DO NAS

Leczenie stawu biodrowego osoczem i komórkami macierzystymi

Przy pomocy osocza bogatopłytkowego

Leczenie stawu biodrowego osoczem i komórkami macierzystymi

Choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych należą dziś do najczęstszych problemów związanych z układem ruchu. To przewlekłe schorzenia stawów maziówkowych, cechujące się zmianami patologicznymi w obrębie chrząstki stawowej. Występują u osób starszych i w wieku średnim, ponadto wiążą się z obniżaniem naturalnej aktywności fizycznej w krajach wysoko rozwiniętych, co oznacza, że liczba chorych może stale rosnąć. Zwyrodnienia stawów (koksartrozy) wywołują duże dolegliwości bólowe, zmuszając cierpiących do korzystania ze środków przeciwbólowych.

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

Jedną z najczęstszych przewlekłych chorób zwyrodnieniowych stawu biodrowego jest chondropatia, niszcząca chrząstkę otaczającą kości stawów. Brak poślizgu pomiędzy kośćmi doprowadza do zatarcia i zapalenia stawu. Progresja schorzenia powoduje utrzymujące się lub nawracające bóle stawowe, niekiedy obrzęki.

Leczenie zwyrodnień stawu biodrowego

Medycyna wychodzi naprzeciw potrzebom osób cierpiących na zwyrodnienia stawu biodrowego, oferując różne metody terapii. Należy do nich m.in. dieta mająca na celu zmniejszenie masy ciała chorego, rehabilitacja mięśni (Rehabilitacja nowej generacji), terapia niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, infiltracje kortykosteroidów (leków kortyzonowych) oraz wiskosuplementacja – leczenie wewnątrzstawowe kwasem hialuronowym.

Do najnowszych metod zalicza się terapię komórkami macierzystymi. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to komórki multipotencjalne, które mogą przekształcać się w różnorodne typy dojrzałych komórek, w tym w kierunku chondrocytów (komórek tkanki chrzęstnej). Badania kliniczne wykazały, że najłatwiejszym i najbardziej zasobnym źródłem pozyskania MSC jest tkanka tłuszczowa. Wyodrębniona z tłuszczu frakcja podporowo-naczyniowa (SVF) w przeważającej części zawiera multipotencjalne MSC – mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (ADSC/ASCs). Odpowiednio podane do chorego stawu, wsparte stymulacją czynników wzrostu zawartych w osoczu bogatopłytkowym, komórki macierzyste stanowią efektywną metodę leczenia zwyrodnień stawów biodrowych.

Leczenie zwyrodnień stawu biodrowego

Wspomniane wyżej osocze bogatopłytkowe (Platelet Rich Plasma, PRP) to koncentrat płytek krwi zawarty w niewielkiej ilości osocza, autologiczny preparat pozyskiwany z krwi własnej pacjenta. Jego działanie jest nieocenione w wielu dziedzinach medycyny, począwszy od stomatologii przez dermatologię estetyczną (pielęgnacja skóry w MedicaLaser), a skończywszy na ortopedii (Bio Ortopeidia w MedicaLaser). Co istotne, wciąż trwają badania nad jego potencjałem. Osocze stanowi bogate źródło pozyskiwania licznych czynników wzrostu, stymulujących komórki w miejscu iniekcji do procesów naprawczych. Jednym z jego właściwości jest działanie przeciwzapalne, związane ze znacznym zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Ma to niezmiernie istotne znaczenie w zabiegach z zakresu bio ortopedii, m.in. w leczeniu zwyrodnień stawów. W przypadku iniekcji osocza do stawów musi być ono podane na odpowiednim nośniku, którym może być kwas hialuronowy (Osocze z kwasem hialuronowym w MedicaLaser) bądź tłuszcz bogaty w komórki macierzyste.

W wielu placówkach podaje się osocze bogatopłytkowe w okolice stawu biodrowego ambulatoryjnie, w trakcie procedur trwających ok. 30 minut. Przy takiej formie terapii specjaliści zalecają pacjentom kilkukrotne wizyty w gabinecie, poddanie się serii zabiegów, przykładowo dwóm-trzem, w odpowiednich odstępach czasu. Zagęszczone osocze bogatopłytkowe podane w ten sposób zmniejsza dolegliwości bólowe w okolicach stawu biodrowego. Pacjent odczuwa chwilową poprawę, zwłaszcza, że między kolejnymi podaniami osocza specjaliści zalecają wypoczynek, co pozytywnie wpływa na tkanki miękkie. Jednak po powrocie do normalnej aktywności przeciążony staw znów da o sobie znać – nastąpi nawrót bólu wywołanego stanem zapalnym.

Ostrzykiwanie stawu biodrowego to zabieg bardziej złożony niż ta sama procedura wykonana np. na stawie kolanowym, ponieważ dochodzą czynniki takie jak waga pacjenta. U osób otyłych zabieg wymaga odpowiedniego układania chorej osoby – tak, by osocze z komórkami macierzystymi dotarło do uszkodzonej tkanki. Bez wsparcia skopii (wykonywania zdjęć RTG w trakcie zabiegu) nie ma możliwości precyzyjnego podania osocza bezpośrednio do zwyrodniałego stawu. Lekarz przeprowadza wtedy zabieg dość płytko, najczęściej podając osocze z komórkami macierzystymi do torebki stawowej.

Nowatorska metoda leczenia stawu biodrowego

Podobnie jak wiele placówek medycznych, Klinika MedicaLaser (poczytaj o MedicaLaser) oferuje leczenie zwyrodnień stawu biodrowego osoczem bogatopłytkowym, jednak przeprowadzana przez nią terapia różni się od zabiegów wykonywanych w innych ośrodkach. Polega na podaniu bezpośrednio do chorego stawu (nie do torebki stawowej) osocza bogatopłytkowego z tłuszczem bogatym w komórki macierzyste. Jest bardziej czasochłonna i wymaga licznego zespołu specjalistów współpracujących ze sobą w sali operacyjnej. To złożona wielogodzinna procedura wiążąca się z hospitalizacją pacjenta. (Bio Ortopedia to działalność MedicaLaser na której jesteśmy bardzo  skoncentrowani!)

W trakcie zabiegu pacjentowi podaje się osocze zagęszczone do 3 mln/1 mikrolitr (13-krotne zagęszczenie), tłuszcz bogaty w komórki macierzyste oraz żywe komórki tłuszczowe. Dzięki komórkom macierzystym tłuszcz ma znakomite warunki do przeżycia w stawie (jest w naturalnym środowisku), co znacząco przekłada się na powodzenie i skuteczność terapii. Zaawansowana obróbka mechaniczna, jakiej został poddany, a także eliminacja słabych bądź martwych komórek macierzystych przyczyniają się do zwiększenia i przedłużenia okresu jego przeżywalności w miejscu przeszczepu.

Nowatorska metoda leczenia stawu biodrowego

Od lewej: koncentrat osocza o zagęszczeniu powyżej 3.000.000, w środku koncentrat komórek macierzystych enzymowanych kolagenezą , ostatni tłuszcz bogaty w komórki macierzyste. Klinika MedicaLaser proponuje leczenie stawów, zwyrodnień Osoczem Bogatopłytkowym i Komórkami Macierzystymi.

Maksymalnie zagęszczone osocze bogatopłytkowe po podaniu do chorego stawu stymuluje procesy regeneracji. Zawarte w osoczu czynniki wzrostu (w tym cytokiny) intensywnie stymulują komórki macierzyste do odbudowy i przekształcania się w brakującą tkankę. Rezultatem ich pracy jest zniesienie stanu zapalnego.

Sam w sobie tłuszcz może służyć jedynie jako wypełniacz albo autogenne smarowidło dostawowe, niosąc tym sposobem ulgę zwyrodniałemu stawowi. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów ze zmianami stawu tak zaawansowanymi, iż nie ma już możliwości jego regeneracji. Podanie osocza wraz z tłuszczem bogatym w komórki macierzyste jest procedurą o wielorakim działaniu – współpracą trzech sił na jednym polu. Tłuszcz w roli smarowidła znosi stan zapalny i zmniejsza ból pacjenta. Z kolei osocze bogatopłytkowe pełni funkcję stymulatora dla zawartych w tłuszczu komórek macierzystych, jest ich „motorem” do intensywnej pracy. Wzmocnione dzięki pomocy osocza komórki macierzyste mogą sprawnie przejść przemianę. A mają przed sobą niełatwe zadanie – są odpowiedzialne za prawidłowe unaczynienie, podstawowy proces zamiany wszczepionego materiału na właściwą tkankę.

Opis zabiegu

Przed rozpoczęciem terapii pacjent przechodzi osobistą kwalifikację i otrzymuje listę badań, obejmującą m.in. testy ruchomości stawu. Określenie stopnia ruchomości stawu będzie przydatne w późniejszym etapie, przy fizjoterapii. Pacjent spędza w klinice cały dzień, a po zakończeniu procedury pozostaje w placówce na noc. Sam zabieg trwa ok. 5-6 godzin, jest przeprowadzany w krótkim dożylnym znieczuleniu. Jednym z pierwszych etapów jest pobranie od pacjenta krwi na jałowo, w sterylnych warunkach sali operacyjnej. Pobrana krew (ok. 250 ml) jest preparowana i opracowywana przez ok. godzinę (1-1,15) w celu osiągnięcia jak największego zagęszczenia cytokin w niewielkiej ilości osocza.

Opis zabiegu

Pobieranie krwi od pacjenta w warunkach sterylnych. Pobrana krew (ok.250ml) pozwoli uzyskać 5-6 ml koncentratu osocza bogatopłytkowego.

Po opracowaniu uzyskuje się 5-6 ml koncentratu osocza.

Kolejny etap to przygotowywanie pacjenta do liposukcji (również na jałowo), przeprowadzanej w celu pobrania tłuszczu. Tkanka tłuszczowa stanowi łatwo dostępne źródło pozyskania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). Pobiera się ją z okolic brzucha, co jest najbezpieczniejszą opcją. Uzyskana tkanka podlega mechanizmowi przygotowawczemu, polegającemu na starannej selekcji komórek macierzystych. W trakcie tego procesu odrzuca się komórki słabe, stare i martwe, by finalnie uzyskać 15-20% wysokoskoncentrowanego materiału złożonego z młodych komórek tłuszczowych i komórek macierzystych, mającego bardzo duże szanse na przyjęcie się po przeszczepie (wysoka przeżywalność).

Opis zabiegu 2

Zabieg pobierania materiału (liposukcja) bogatego w komórki macierzyste z którego w drodze separacji mechanicznej, termicznej i enzymatycznej pozyskiwany zostaje ekstrakt komórek macierzystych.

Opis zabiegu 5

Tłuszcz pobrany od pacjenta podczas mini liposukcji do systemu zespołu filtrów Adivive.

W rezultacie prac uzyskuje się koncentrat osocza oraz tłuszcz bogaty w komórki macierzyste. Jest przygotowany do podania w strzykawkach, podzielony na dwa biodra.

Opis zabiegu 4

Tłuszcz pobrany od pacjenta podczas mini liposukcji do systemu zespołu filtrów Adivive.

W zabiegu uczestniczy zespół złożony z siedmiu osób: anestezjologa, radiologa i lekarza oraz pielęgniarek. Niekiedy, w przypadkach podawania do stawu osocza i tłuszczu bogatego w komórki macierzyste pacjentowi z dużą otyłością, przy stole zabiegowym znajduje się osiem osób. W trakcie zabiegu lekarz wraz z pielęgniarkami odpowiednio układają pacjenta, by móc wprowadzać komórki macierzyste w wymagające tego miejsca.

Przy zabiegu leczenia stawu biodrowego osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi uczestniczy zespół złożony z lekarzy oraz pielęgniarek.

Procedura polega na serii iniekcji osocza z tłuszczem bogatym w komórki macierzyste. Podczas jednego podania osocza wykonuje się kilkanaście zdjęć RTG. Dzięki obserwacji kaniuli w obrazie RTG lekarz ma pełną kontrolę nad jej lokalizacją, może sprawdzać, czy kaniula dochodzi do szczeliny stawowej – wykonywać głębokie iniekcje. Skopia w trakcie manewrowania kaniulą daje gwarancję, że komórki macierzyste są podawane bezpośrednio do chorego stawu biodrowego. Zwiększa precyzję zabiegu, co finalnie przekłada się na jego efektywność.

Fizjoterapia – ważny element terapii

Po zakończeniu zabiegów chory powinien rozpocząć rehabilitację. Nie jest obowiązkowa, ale ma duży wpływ na pełen sukces terapii. Początkowo powinny to być ćwiczenia bez obciążeń, lekkie i proste, mające na celu odpowiednie rozprowadzenie mazi (smarowidła) po stawie i zbudowanie struktury mięśniowej – zamiennika uszkodzonych tkanek. Odpowiednimi ćwiczeniami są zajęcia na basenie, jazda na rowerze czy stretching (rozciąganie mięśni, działanie w kierunku ich uelastycznienia). Tego rodzaju aktywność fizyczna sprawdza się zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, wymagających delikatnego podejścia.

Co jest istotne, na takie ćwiczenia niekiedy trudno przestawić się osobom bardzo aktywnym, szczególnie sportowcom, którzy chcieliby szybko przejść na stopień bardziej zaawansowany. Tymczasem w terapii ogromne znaczenie ma cierpliwość. Od prostych ćwiczeń przechodzi się do bardziej wymagających, by tym sposobem stopniowo zwiększać zakres pracy stawu. Po ok. 2 miesiącach do rehabilitacji można wprowadzać ćwiczenia siłowe.

Pacjenci, którzy ćwiczą regularnie, z czasem zapominają o dolegliwościach bólowych. Co więcej, nierzadko unikają konieczności protezowania. Dlatego tak duże znaczenie ma ich nastawienie do rehabilitacji i chęć samodzielnej pracy nad powrotem do sprawności.

Leczenie chondropatii stawu biodrowego w MedicaLaser

Terapia osoczem bogatopłytkowym z tłuszczem bogatym w komórki macierzyste, jaką oferuje Klinika MedicaLaser, to nowatorska metoda, która pod względem kompleksowości działania nie ma sobie równych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Nie sposób porównywać jej z zabiegami wykonywanymi ambulatoryjnie ani pod kątem złożoności procedury (warunki sali operacyjnej, liczny zespół obecny w trakcie zabiegu, zaawansowane technologie pozyskiwania i zagęszczania koncentratu osocza oraz separacji tłuszczu bogatego w komórki macierzyste, precyzja iniekcji – kontrola RTG) ani czasu trwania (wielogodzinny proces), wreszcie – efektywności samego leczenia.

Oferowana terapia to najbardziej zaawansowana metoda leczenia zwyrodnień stawu biodrowego, jaka jest obecnie dostępna na rynku. Jej kompleksowość i skuteczność stawia MedicaLaser w czołówce europejskich ośrodków medycznych, a samą metodę – na czele ogólnodostępnych zabiegów na świecie.

Zapraszamy do polubienia strony MedicaLaser.pl na Facebook.com/Fotona4D

Uraz
Osocze bogatopłytkowe
zwyrodnienie stawu kolanowego (1 kolano)
1,950zł
zwyrodnienie stawu biodrowego (1 biodro)
1,950zł
Dwa biodra
15,900zł
Dwa biodra, dwa kolana
15,900zł
łokieć golfisty

1,950zł

łokieć tenisisty
1,950zł
kolano skoczka
1,950zł
kolano biegacza
1,950zł
ostrogi piętowe
1,950zł
kontuzje ścięgna
1,950zł
kontuzje mięśnia
1,950zł
kontuzja więzadła
1,950zł
wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego (1 kolano)
1,950zł
uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego (1 kolano)
1,950zł
zwyrodnienie, stan zapalny stawu biodrowego (1 biodro)
1,950zł
zwyrodnienie stawu barkowego
1,950zł

zwyrodnienia mikrostawów, stany zapalne tkanek miękkich

1,950zł
zapalenie ścięgien gęsiej stopki
1,950zł
zapalenie powięzi podeszwowej
1,950zł
zapalenia ścięgna Achillesa
1,950zł
po zabiegach naprawczych ścięgien, np Achillesa
1,950zł
urazy i zmiany przeciążeniowe w tkankach miękkich
1,950zł
urazy i zmiany przeciążeniowe w stawach
1,950zł

PAKIETY
zabieg jednorazowy, nie wymaga powtarzania

tłuszcz bogaty w komórki macierzyste + osocze
Dwa kolana – jednorazowy zabieg
7,900zł
    Osocze Bogatopłytkowe Fibryna bogatopłytkowa
Rewitalizacja skóry twarzy Zabiegi na:   Extra Premium
skóra z oznakami zmęczenia 1,950zł 900zł 1,400zł
brak napięcia skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni dłonie z oznakami starzenia skóry 2,950zł    
skóra z oznakami zmęczenia
brak napięcia skóry
niejednolity kolor skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
  rozstępy 2,950zł    
  blizny potrądzikowe 1,950zł    
  blizny 1,950zł    
  rany trudnogojące 1,950zł    
  skóra głowy (łysienie) 1,950zł    
  twarz – OSOCZE 1,950zł    
  Twarz, Szyja, Dekolt – OSOCZE 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze z fibryną – pierwszy zabieg 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze – drugi zabieg 1,950zł    
  Skóra głowy – osocze – trzeci zabieg 1,950zł

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz i dopytaj nas o szczegóły.

ZADZWOŃ DO NAS
516 516 112
ZADZWOŃ DO EKSPERTA
602 662 992
    Osocze Bogatopłytkowe Fibryna bogatopłytkowa
Rewitalizacja skóry twarzy Zabiegi na:   Extra Premium
skóra z oznakami zmęczenia 1,950zł 900zł 1,400zł
brak napięcia skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni dłonie z oznakami starzenia skóry 2,950zł    
skóra z oznakami zmęczenia
brak napięcia skóry
niejednolity kolor skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
  rozstępy 2,950zł    
  blizny potrądzikowe 1,950zł    
  blizny 1,950zł    
  rany trudnogojące 1,950zł    
  skóra głowy (łysienie) 1,950zł    
  twarz – OSOCZE 1,950zł    
  Twarz, Szyja, Dekolt – OSOCZE 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze z fibryną – pierwszy zabieg 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze – drugi zabieg 1,950zł    
  Skóra głowy – osocze – trzeci zabieg 1,950zł