ZADZWOŃ DO NAS: 516 516 112
ZADZWOŃ DO EKSPERTA: 602 662 992
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
ZADZWOŃ DO NAS

Bio ortopedia

w MedicaLaser

Pod pojęciem bio ortopedii możemy rozpatrywać zagadnienia związane z osoczem bogatopłytkowym, osoczem prp, fibryną bogatopłytkową, fibryną komórkową, komórkami macierzystymi, cytokinami, czynnikami wzrostu i szeroko pojętą regeneracją.

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

Każde z nich ma inne zastosowanie i daje inne efekty. Mięśnie, ścięgna, więzadła to tkanki, które możemy pobudzić do samoregeneracji poprzez osocze bogatopłytkowe, fibrynę, czy koncentrat komórek macierzystych. Stawy, a w szczególności chrząstkę stawową, również pobudzamy cytokinami zawartymi w osoczu bogatopłytkowym, ale bez nośnika i smarowania w postaci tłuszczu bogatego w komórki macierzyste lub kwasu hialuronowego nie osiągniemy zamierzonego efektu. Wszystko, co zostanie odbudowane w stawie kolanowym czy biodrowym, zostanie mechanicznie zniszczone, jak młoda trawa… Tylko odpowiednie długotrwałe smarowanie stawu, jest w stanie zabezpieczyć nowo powstałe struktury przed degradacją.  

 

Wysoka jakość osocza bogatopłytkowego i komórek macierzystych to klucz do sukcesu

Najważniejszą rzeczą w leczeniu stawów kolanowych czy zwyrodniałych stawów biodrowych jest ich ocena i kwalifikacja do odpowiedniej procedury. Również ważnym kryterium przy wyborze metody powinna być jakość pozyskanego osocza bogatopłytkowego, komórek macierzystych i ich cena. Niestety nie zawsze za ceną fibryny, osocza czy komórek macierzystych stoi ich właściwe przygotowanie i tym samym ich skuteczność w leczeniu. Mechanizm pobudzenia naszych stawów do samoregeneracji jest stosunkowo prosty, przy założeniu odpowiedniego przygotowania czynników wzrostu zawartych w osoczu bogatopłytkowym i właściwej separacji tłuszczu bogatego w komórki macierzyste.  

 

Cytokiny w osoczu bogatopłytkowym odpowiadają za leczenie i regenerację stawów kolanowych czy biodrowych

Każdy fragment naszego ciała składa się z dorosłych komórek macierzystych, pomiędzy którymi znajdują się zapasowe komórki macierzyste. Ich pobudzenie do przekształcenia w dorosłą komórkę odbywa się z pośrednictwem, przez cytokiny zawarte w naszej krwi. Cytokiny, to inaczej czynniki wzrostu, które dzielą się na grupy i podgrupy i to od nich zależy regeneracja, czy gojenie naszych skaleczeń. Na skutek urazu i wynaczynienia, cytokiny razem z osoczem wydostają się na zewnątrz, trafiając na komórki macierzyste zapasowe, aktywując je do przekształcenia w dorosłe komórki macierzyste. Ten proces możemy zaobserwować po skaleczeniu i podczas gojenia rany. Podobna zależność występuje w całym naszym organizmie. Również za leczenie czy regenerację naszych zwyrodniałych stawów kolanowych, czy biodrowych są odpowiedzialne cytokiny zawarte w osoczu bogatopłytkowym. Jednak unaczynienie naszych stawów jest bardzo niewielki, a i wynaczynienie, które niesie za sobą osocze z czynnikami wzrostu nie często ma miejsce. Żeby pobudzić struktury chrzęstne w bolącym kolanie lub zniszczonym biodrze, potrzebujemy dużą ilość osocza bogatopłytkowego lub jego koncentratu z maksymalnym zagęszczeniem czynników wzrostu. Inaczej mówiąc, im mniej osocza objętościowo, a więcej cytokin, tym lepszy efekt pobudzenia komórek macierzystych zapasowych do przekształcenia w dorosłe komórki macierzyste zwyrodniałej struktury naszego kolana, czy biodra.

 

Mała objętość i duże zagęszczenie – to wymaga odpowiedniego przygotowania

Tu szczególną uwagę powinien przykuć fakt – mała objętość, duże zagęszczenie. Z wieloletniego doświadczenia wiadomo, że zagęszczenie to proporcjonalny proces. Nie można mówić o terapeutycznym osoczu bogatopłytkowym pobierając 10 cz 20 ml krwi, które po odwirowaniu ma dać 50% osocza zdolnego pobudzić komórki macierzyste. Pozyskiwanie cytokin zawartych w naszej krwi, a przenoszonych z pośrednictwem osocza, to proces bardzo skompilowany, wymagający ponadprzeciętnego doświadczenia, ponadstandardowego separatora i 10 krotnie większej ilości krwi do separacji. Po 45 min pracy, ze 160 ml pobranej krwi, można uzyskać max 5 ml koncentratu osocza bogatopłytkowego mającego zdolności regeneracyjne. Proces inicjacji odbudowy naszych struktur stawu kolanowego, czy biodra jest jednorazowy i nie wymaga powtórnego ostrzykiwania, przy założeniu, że osocze zostało odpowiednio przygotowane. Jeżeli proponowany zabieg zakłada pobranie mniejszej ilości krwi, która w kilka minut zostaje przygotowana do podania, a operator mówi o konieczności powtarzania zabiegu kilkukrotnie, proszę przemyśleć i zastanowić się nad wyborem właściwej placówki.

 

4 najważniejsze warunki powodzenia terapii: kwalifikacja, przygotowanie osocza, odpowiednia separacja tłuszczu i komórek macierzystych oraz sposób podania – zastrzyk

Jeżeli już taką znajdziecie, to duża ilość cytokin podana bezpośrednio do stawu kolanowego i biodrowego rozpocznie procesy regeneracyjne, zamieniając zapasowe komórki macierzyste na dorosłe. Aby proces uzdrowienia, redukcji bólu naszych kolan czy bioder miał szansę powodzenia to oprócz sposobu przygotowania osocza, ważny jest dobór nośnika i smarowidła na czas regeneracji naszych stawów. Najlepszym, naturalnym jest tłuszcz bogaty w komórki macierzyste, który dzięki ich zawartości ma kilkumiesięczną przeżywalność w naszych stawach, zapewniając im ponadstandardowe smarowanie. Tu również od procesu przygotowania i frakcjonowania tłuszczu zależy powodzenie leczenia kolan, czy bioder. Terapia komórkami macierzystymi czy osoczem bogatopłytkowym jest skutecznym środkiem do walki z bólem kolan, bólem bioder, czy regeneracji chrząstki, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze właściwa kwalifikacja, po drugie właściwe przygotowanie osocza, po trzecie odpowiednia separacja tłuszczu i komórek macierzystych w nim zawartych, po czwarte sposób podania, czyli inaczej zastrzyk z komórek macierzystych, czy zastrzyk z osocza bogatopłytkowego do kolana czy biodra.

 

Kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe czy komórki macierzyste?

Właściwe przygotowanie tłuszczu, który pobieramy z okolicy brzucha, ma fundamentalne znaczenie w jego przeżywalności, tym samym naszego smarowania stawu. W tym miejscu warto zaznaczyć, odpowiadając na pytanie; kwas hialuronowy czy osocze bogatopłytkowe, kwas hialuronowy czy komórki macierzyste, co jest lepsze? Co jest bardziej skuteczne? Należy wyjaśnić, że nie możemy porównywać kwasu, który ma zapewnić smarowanie przez kilka dni z osoczem, którego zadaniem jest leczenie stawu kolanowego, czy biodrowego poprzez aktywowanie komórek macierzystych zapasowych do zmiany w dorosłe struktury. Jedno i drugie służy do innych celów, ale mogą być podawane równocześnie. Sam kwas hialuronowy stosuje się przy przeciążeniach, zwyrodnieniach stawu biodrowego, kolanowego, ale pierwszego czy drugiego stopnia. Czasami po zabiegach lub w celu zmniejszenia bólu kolana czy biodra po przeciążeniu. Samo osocze bogatopłytkowe nie podaje się bezpośrednio do stawów bez kwasu hialuronowego lub tłuszczu bogatego w komórki macierzyste, z wyjątkiem okresu po zabiegu rekonstrukcji…

Konsystencja osocza i brak odpowiedniego smarowania stawu podczas jego odbudowy, nie może przynieść zadowalających rezultatów. Osocze możemy podawać bezpośrednio do tkanek miękkich, ale nie do stawów.  
Łącząc kwas hialuronowy z osoczem bogatopłytkowym możemy uzyskać zadowalającej rezultaty przy niewielkich zwyrodnieniach kolan, czy bioder. Jednak po 50 roku życia, czy przy zwyrodnieniu 3 lub 4 stopnia, kwas hialuronowy nie będzie wystarczająco dobrym smarowidłem, przeciwdziałającym niszczeniu nowych struktur chrzęstno – stawowych. Do tego celu służy tłuszcz bogaty w komórki macierzyste i terapia komórkami macierzystymi. Frakcjonowania pobranego tłuszczu ma znaczenie przy jego przeżywalności w stawie.

Nietraumatyczne, czyli delikatne pobranie, separacja na trzy części w horyzontalnym separatorze z filtracją żywotności komórek macierzystych i tłuszczowych to klucz do właściwej masy smarującej. Z trzech wspomnianych części, dwie zawierające słabe i martwe komórki macierzyste i tłuszczowe, jak również te z krwią, znieczuleniem itp. zostają odrzucone. Pozostaje tylko cześć, z mocnymi komórkami macierzystymi, których zadaniem jest nie tylko odbudowa brakującej struktury chrzęstnej, ale również, a może przede wszystkim wydłużenie żywotności tłuszczu, niezbędnego, ponadstandardowego smarowania na czas odbudowy stawu kolanowego, biodrowego.  

Jak widać, szczegóły mają duże znaczenie w terapii komórkami macierzystymi i osoczem bogatopłytkowym. Sposób podania, ostrzykiwania stawu kolanowego czy stawu biodrowego, to przed ostatni wielki krok do sukcesu. Po nim jest tylko mądra fizjoterapia, stymulująca a nie obciążająca i radość z efektów terapii.  

 

Najbardziej skuteczny sposób aplikacji i mądra fizjoterapia po zabiegu ostrzykiwania osoczem kolan, bioder i kręgosłupa

Sposoby aplikacji, ostrzykiwania kolan czy bioder w następnej części, razem z fizjoterapią po zabiegu i koniecznością zapanowania nad kompensacją naszych stawów wypracowaną przez unikanie bólu kolana, biodra czy kręgosłupa.

Kolejnym ważnym aspektem jest sposób aplikacji, zwłaszcza do stawu biodrowego, gdzie precyzyjne podanie do szczeliny stawu jest kluczową metodą. Podczas podawania możemy rozszerzyć szczelinę, tworząc poduszkę z tłuszczu bogatego w komórki macierzyste.

Pomimo, że ta metoda nie ma sobie równych, większość placówek medycznych czy klinik wycofało się z jej stosowania. Jest trudna, wymaga hospitalizacji, znieczulenia ogólnego i skopi podczas aplikacji (skopia – rtg, radiowizjografia, obraz online) Nasze 10 letnie doświadczenie, utwierdza nas w przekonaniu, że nie ma możliwości precyzyjnego podania osocza bogatopłytkowego i tłuszczu bogatego w komórki macierzyste, bez wspomnianej procedury. Czasami przy dużym zwyrodnieniu i prawie zamkniętej szczelinie stawu biodrowego, pomimo pełnego obrazowania i znieczulonego pacjenta, zajmuje nam to kilka minut. TWIERDZENIE, że można to wykonać pod kontrolą usg lub bazując na swoim doświadczeniu jest po prostu wprowadzeniem pacjenta w błąd. Możemy jeszcze założyć, że nam brakuje doświadczenia i dlatego wykonujemy tą czynność kilka minut, mając do dyspozycji skopię, a pozostałe placówki mają nadprzyrodzone właściwości.

Myślę, że głównym  powodem takiego postępowania jest oszczędność kosztów i czasu. Bazując na standardowych procedurach pozyskiwania osocza i tłuszczu, podając w warunkach ambulatoryjnych, a nie szpitalnych, różnica jest porażająca. Ale i efekt również.

Jak wspominałem, dobrze wykonany zabieg, przy uczciwie przeprowadzonej kwalifikacji jest jednorazową czynnością, bez potrzeby jego powtarzania.

Właściwie wykonany zabieg wymaga mądrej fizjoterapii od 8 dnia po jego wykonaniu. Mądra w tym przypadku to taka, która nie zniszczy podanych koncentratów i nie wytworzy nowych stanów zapalnych, które dopiero co zostały zamienione na procesy regeneracyjne.

W najbliższych miesiącach Państwa stawy  potrzebują bardziej stymulacji ruchowej, stretchingu, unikania schodów i eliminacji powstałych kompensacji, niż siłowej terapii. Pewnie bym o tym nie wspominał, ale rzadko się zdarza, że rehabilitacja przebiega adekwatnie do przeprowadzonego zabiegu. Zazwyczaj pacjent, lub pacjent ze swoim fizjoterapeutą  chcą w miesiąc nadrobić ostatnie 50 lat.

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

Peeling laserowy stosowany do laserowego usuwania blizn potrądzikowych to zabieg, który dodatkowo powoduje odmłodzenie skóry, poprawia jej gęstość i jędrność, usuwa zmarszczki i fotouszkodzenia, rozszerzone pory i lekkie przebarwienia oraz wyrównuje koloryt w obrębie całej twarzy. Skóra po okresie rekonwalescencji staje się świeża, bardziej jędrna i promienna. 

Zabieg usuwania blizn potrądzikowych z wykorzystaniem lasera sprzyja również szybkiemu powrotowi do codziennej aktywności, między innymi dzięki swojej precyzji w usuwaniu skóry dotkniętej zmianami. W tym zakresie wyprzedza on dotychczas stosowane zabiegi mechaniczne i chemiczne (mikrodermabrazja, peeling z użyciem kwasów).

Bezpośrednio po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, a w kolejnych dniach po zabiegu stopniowo się złuszcza, odsłaniając nowy, wygładzony naskórek.

Wskazania. Dla kogo jest ten zabieg?

pacjenci z bliznami po trądzikowymi

Długość rekonwalescencji

3-5 dni

Ile zabiegów jest potrzebnych?

3-5 razy co 4-6 tygodni

Przeciwskazania do laseroterapii

Współistnienie podejrzanych zmian skórnych na obszarze terapii

Procedury powiązane 

Nie łączymy z innymi zabiegami

 

Cena
Cennik usług w Klinice MedicaLaser – kliknij aby zapoznać się z cenami

Serwisy społecznościowe

 

 

Zapraszamy do polubienia strony MedicaLaser.pl na Facebook.com/Fotona4D

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

    Osocze Bogatopłytkowe Fibryna bogatopłytkowa
Rewitalizacja skóry twarzy Zabiegi na:   Extra Premium
skóra z oznakami zmęczenia 1,950zł 900zł 1,400zł
brak napięcia skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni dłonie z oznakami starzenia skóry 2,950zł    
skóra z oznakami zmęczenia
brak napięcia skóry
niejednolity kolor skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
  rozstępy 2,950zł    
  blizny potrądzikowe 1,950zł    
  blizny 1,950zł    
  rany trudnogojące 1,950zł    
  skóra głowy (łysienie) 1,950zł    
  twarz – OSOCZE 1,950zł    
  Twarz, Szyja, Dekolt – OSOCZE 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze z fibryną – pierwszy zabieg 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze – drugi zabieg 1,950zł    
  Skóra głowy – osocze – trzeci zabieg 1,950zł

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz i dopytaj nas o szczegóły.

BOLI CIĘ?

Potrzebujesz pomocy ORTOPEDYCZNEJ

    Osocze Bogatopłytkowe Fibryna bogatopłytkowa
Rewitalizacja skóry twarzy Zabiegi na:   Extra Premium
skóra z oznakami zmęczenia 1,950zł 900zł 1,400zł
brak napięcia skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni dłonie z oznakami starzenia skóry 2,950zł    
skóra z oznakami zmęczenia
brak napięcia skóry
niejednolity kolor skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
  rozstępy 2,950zł    
  blizny potrądzikowe 1,950zł    
  blizny 1,950zł    
  rany trudnogojące 1,950zł    
  skóra głowy (łysienie) 1,950zł    
  twarz – OSOCZE 1,950zł    
  Twarz, Szyja, Dekolt – OSOCZE 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze z fibryną – pierwszy zabieg 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze – drugi zabieg 1,950zł    
  Skóra głowy – osocze – trzeci zabieg 1,950zł