ZADZWOŃ DO NAS: 516 516 112
ZADZWOŃ DO EKSPERTA: 602 662 992
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
Specjalizujemy się w leczeniu osoczem bogatopłytkowym i komórkami macierzystymi!
ZADZWOŃ DO NAS

Jak długo należy uważać po operacji biodra?

jak długo uważać po operacji biodra

  rehabilitacja po endoprotezie biodra

Rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy biodra to proces złożony i długotrwały. Bardzo ważne w rehabilitacji pacjentów jest kompleksowe podejście do leczenia i usprawniania. Właściwie zaplanowana i wdrożona rehabilitacja jest podstawą do tego, by pacjent mógł powrócić do zakładanych czynności codziennych, zawodowych a niejednokrotnie nawet sportowych na poziomie rekreacyjnym.  

Sprawdź: leczenie stawu biodrowego osoczem i komórkami macierzystymi – zastrzyki / ostrzykiwanie

  Po jakim czasie po operacji biodra można chodzić?

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

To kiedy pacjent po operacji biodra będzie mógł chodzić zależy od kilku czynników, tj. sprawności ogólnej pacjenta, przebiegu i wyniku operacji, osobniczych właściwości regeneracyjnych organizmu, prawidłowo prowadzonej rehabilitacji. Rehabilitacja po operacji powinna być skupiona na możliwie najszybszym odzyskiwaniu sprawności funkcjonalnej pacjenta, gdyż to przekłada się na jego samodzielność. Do podstawowych czynności codziennych zaliczamy chodzenie. W pierwszej fazie pozabiegowej pacjent ma wykonywaną pionizację, przy asekuracji fizjoterapeuty. Następnie wykonuje się pierwsze próby chodzenia o kulach lub z balkonikiem. Próby samodzielnego chodzenia z kulami można wykonywać już w pierwszych tygodniach po zabiegu, niemniej ważne jest, by decyzję tę podjął lekarz lub fizjoterapeuta biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta. Bierze się tu pod uwagę dolegliwości bólowe, siłę mięśniową oraz zakresu ruchów w biodrze.    

  Ile razy dziennie ćwiczyć po endoprotezie biodra?

O ile fizjoterapeuta nie zaleci inaczej, ćwiczenia po endoprotezie biodra zazwyczaj powinno wykonywać się przynajmniej raz dziennie. O tym ile i dokładnie jakie ćwiczenia należy wykonywać decyduje fizjoterapeuta już na oddziale po operacji. Z każdym kolejnym tygodniem od zabiegu pacjent powinien wykonywać ćwiczenia o coraz to większym stopniu trudności. To ile razy dziennie pacjent powinien ćwiczyć jest także zależne od jego kondycji i ogólnego samopoczucia. Ważne jest, by w trakcie oraz po ćwiczeniach ból w stawie czy nodze nie powinien się nasilać. Oczekuje się, że dobrze dobrane ćwiczenia nie powodują przeciążeń ani stawów ani mięśni, stąd też takie usprawnianie powinno wpływać na sukcesywne zmniejszanie bólu.

  Jak długo należy uważać po operacji biodra?

Po operacji biodra należy uważać już przez większość czasu. Koniecznym jest pamiętać o fakcie przebytego zabiegu nawet w dłuższym czasie po wyjściu ze szpitala. Dzieje się tak dlatego, iż jednym z ważniejszych aspektów usprawniania po endoprotezie biodra jest profilaktyka upadków. Upadek jest sytuacją zagrażającą obluzowaniu się wstawionej endoprotezy, co skutkuje koniecznością wykonania ponownej operacji. Aby być gotowym do większej aktywności codziennej, bez bólu oraz w dobrym samopoczuciu należy przejść odpowiedni program rehabilitacji, który rozpoczyna się już na oddziale, zazwyczaj następnego dnia po operacji biodra. Kiedy pacjent może już odstawić kule i swobodnie chodzić bez pomocy kul czy osób trzecich jest to czas, w którym można zacząć swobodniej funkcjonować w ciągu dnia. Nie stanowi to natomiast zwolnienia z myślenia na temat zakresów ruchu biodra, których pacjent nie powinien wykonywać. W zależności od sposobu wykonania operacji przez lekarza, pacjent zostaje wyuczony przez fizjoterapeutę jakich ruchów i czynności nie powinien wykonywać w danym czasie od zabiegu. 

  Kiedy można chodzić bez kul po endoprotezie biodra

Dla bezpieczeństwa pacjenta decyzję odnośnie chodzenia bez kul po endoprotezie biodra powinien podjąć lekarz na wizycie kontrolnej po wyjściu ze szpitala. Najczęściej wizyta kontrolna odbywa się po około 8 tygodniach od operacji. Lekarz bierze pod uwagę stan faktyczny pacjenta i na podstawie osiągniętych efektów rehabilitacji podejmuje decyzję o częściowym czy całkowitych odstąpieniu od używania kul przez pacjenta. Zdarzają się też przypadki, w których pacjent może być w stanie chodzić bez kul dużo szybciej niż zaplanowana wizyta u lekarza w poradni. Nie zmienia to faktu, że dla większego bezpieczeństwa na przyszłość warto byłoby się wstrzymać przed samodzielnym odstawianiem kul.

  po endoprotezie biodra

Najbezpieczniej będzie kiedy pacjent po zabiegu będzie chodził o kulach do czasu pierwszej wizyty kontrolnej po wyjściu ze szpitala. Jest to zazwyczaj czas około 2,5-3 miesięcy od operacji. Lekarz oceni efekty zabiegu oraz zrealizowanej rehabilitacji. Zdarza się, że pacjenci na skutek dobrego samopoczucia oraz braku wyraźnego bólu w biodrze sami decydują się na odstawienie kul, niemniej nie jest to postepowanie zalecane przez specjalistów, gdyż może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji i konsekwencji zdrowotnych. Odstawianie kul warto też zrobić stopniowo, to znaczy w pierwszej kolejności wdrożyć chodzenie z jedną kulą, by móc następnie przejść do właściwego chodu już bez żadnego wspomagania.

  jak długo chodzi się o kulach po endoprotezie biodra?

O kulach chodzi się zazwyczaj tyle ile jest to konieczne. Wyznacznikiem kiedy można odstawiać kule jest przede wszystkim czas jaki upłynął od operacji. To zazwyczaj 2-3 miesiące od zabiegu. Ale do podjęcia właściwej decyzji należy także ustalić czy pacjent może już w pełni obciążać operowaną nogę, czy utrzymuje prawidłową, stabilną pozycję stojącą, czy ma dobrą siłę mięśniową oraz niezbędne zakresy ruchu w biodrze i kolanie. Taką ocenę wykonuje na bieżąco fizjoterapeuta lub lekarz na wizycie kontrolnej. 

  Po jakim czasie można chodzić bez kul po endoprotezie?

Zazwyczaj po 3 miesiącach po operacji można już próbować swoich sił w chodzeniu bez użycia kul. By mieć pewność czy jest to na pewno właściwy czas na odstawienie kul, warto w tym celu udać się na wizytę do fizjoterapeuty lub zaplanowaną w poradni wizytę u lekarza ortopedy.

  Kiedy można odstawić kule po operacji biodra?

Po wyjściu ze szpitala pacjent otrzymuje informacje na wypisie odnośnie zaleceń po operacji oraz o terminie wizyty kontrolnej u ortopedy. Wizyta w poradni ortopedycznej zazwyczaj planowana jest około 3 miesięcy od operacji. To najlepszy czas, by ustalić z lekarzem czy już można bezpiecznie odstawić kule i chodzić swobodnie z pełnym obciążeniem bioder.

  Jak długo zrasta się endoproteza biodra?

Zabieg wszczepienia endoprotezy biodra jest zabiegiem dużym, czasochłonnym, ale przynoszącym natychmiastową ulgę w bólu stawu biodrowego i przy dobrze zaplanowanej rehabilitacji zapewnia sprawny powrót do codziennych czynności. By do tego doszło należy przestrzegać określonych zasad dotyczących korzystania z wszczepionego stawu, o czym pacjent zostaje poinformowany przez fizjoterapeutę już na szpitalnym oddziale pozabiegowym. Sama kość udowa wraz z osadzonym w niej trzpieniem endoprotezy regeneruje się około 12 miesięcy. To czas pełnej asymilacji przez układ ruchu nowego stawu. W tym okresie dochodzi także do wytworzenia wokół endoprotezy pseudo torebki stawowej, a układ ruchu z powodzeniem zaczyna odbierać położenie stawu w przestrzeni na zasadzie odtworzonej propriocepcji czyli czucia głębokiego.

  Ile czasu po operacji biodra trzeba chodzić o kulach?

Z odstawieniem kul najlepiej poczekać do wizyty kontrolnej w poradni ortopedycznej, która najczęściej planowana jest w 12 tygodniu od operacji. Lekarz na podstawie badań i manualnej oceny stawu ustala czy możliwe już jest odstawienie kul. Prawdopodobną decyzją może być stopniowe odstawienie kul, w pierwszej kolejności od strony operowanej, a następnie ze strony przeciwnej. 

  Kiedy można chodzić bez kul po endoprotezie biodra?

By bezpiecznie odstawić kule po endoprotezie biodra i swobodnie bez nich chodzić należy w pierwszej kolejności skonsultować to z lekarzem i fizjoterapeutą. Pacjent nie powinien mieć dolegliwości bólowych stawu, a posiadać odpowiednie zakresu ruchu w biodrze oraz siłę mięśniową potrzebną do swobodnego ruchu operowaną nogą, przy zachowaniu możliwości utrzymania stabilnej pozycji stojącej. Jest to czas najczęściej oscylujący w zakresie 10-12 tygodni od operacji.

  Kiedy na spacer po operacji biodra?

Chodzenie i przemieszczanie się to najważniejsza funkcja codzienna. Stąd zrozumiałym jest, że jest to i największa potrzeba każdego pacjenta po operacji biodra. Pierwsze próby spaceru odbywają się przy asekuracji fizjoterapeuty na oddziale rehabilitacyjnym już w pierwszych dniach po zabiegu endoprotezy. Na możliwość spacerowania składa się także ocena ryzyka upadków, to czynnik, który jest brany pod uwagę kiedy specjalista podejmuję decyzję na temat możliwości samodzielnego przemieszczania się pacjenta po operacji. W pierwszym etapie usprawniania chodzenie zawsze odbywa się z asekuracją kul łokciowych.

  Jak długo należy uważać po operacji biodra?

Po endoprotezie biodra należy uważać przez dłuższy czas od zabiegu. Jest to sytuacja zawsze indywidualna niemniej minimalny czas usprawniania powinien wynosić około 3 miesięcy od zabiegu. To czas, w którym można uzyskać odpowiednie zakresy ruchów, siłę mięśniową i poczucie większego bezpieczeństwa w pozycjach wysokich jak na przykład stojąca. Przyjmuje się, że czas od 9 do 12 miesiąca od operacji to dobry moment na ostateczne zwiększenie swojej samodzielności i możliwość wykonywania trudniejszych czynności codziennych, które do tej pory były zabronione przez lekarza czy fizjoterapeutę.

  Kiedy można spać na boku po operacji biodra?

Spanie na boku możliwe jest po upływie pierwszych trzech miesięcy od operacji biodra. W pierwszej kolejności pacjent powinien próbować spać na boku nieoperowany, w kolejnych miesiącach dopiero na operowanym, Najważniejsze jest to, by odpowiednio się do tego momentu przygotować, tj. mieć możliwość podłożenia pomiędzy nogami wałka lub poduszki celem zabezpieczenia niekontrolowanego ruchu przywiedzenia operowanej nogi. Po roku czasu od zabiegu biodra spanie może odbywać się praktycznie w każdej pozycji leżącej.

  Zestaw ćwiczeń po endoprotezie stawu biodrowego

Zestaw ćwiczeń po endoprotezie biodra zawsze powinien zostać opracowany przez fizjoterapeutę indywidualnie dla danego pacjenta. W tym celu ważna jest konsultacja ze specjalistą w celu ustalenia czynników warunkujących jak czas od operacji biodra, ewentualne powikłania po zabiegu, sprawność przed zabiegiem, wiek a także często rodzaj wykonywanej pracy zawodowej. Zestaw ćwiczeń powinien zawierać na pewno aktywności związane ze zwiększaniem zakresów ruchu biodra, wzmacnianie siły mięśni kończyn dolnych, mięśni miednicy oraz mięśni stabilizujących tułów w celu możliwości utrzymania prawidłowej pozycji stojącej. Wszystkie ćwiczenia powinny zmierzać do tego, by pacjent stawał się coraz bardziej samodzielny i miał możliwość pewnego chodu bez zaopatrzenia ortopedycznego – kul.

  Jazda samochodem po endoprotezie stawu biodrowego

Jazda samochodem, jako pasażer, jest możliwa już po wyjściu ze szpitala. Należy pamiętać o zmienionym sposobie zajmowania pozycji w aucie oraz o ewentualnym przygotowaniu siedziska względem jego wysokości. Najlepsze auta do jazdy dla pacjentów po operacji biodra to auta wysokie typu SUV. Oparcie fotela w aucie nie powinno powodować powstawania kąta ostrego w biodrze, czyli pomiędzy tułowiem a udem. Jeśli byłaby taka sytuacja należy podłożyć na fotel poduszkę lub pochylić całe siedzisko adekwatnie do przodu lub oparcie do tyłu. Bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z auta jest zależy od czasu od operacji i sprawności pacjenta. Najlepiej wsiadać do auta poprzez siad na fotelu pośladkami a następnie wykonaniu ruchu wspomaganego ruchu przełożenia nóg do środka. Wspomagać można się rękoma lub nieoperowaną nogą. Prowadzenie auta natomiast możliwe może być po upływie kilku miesięcy od operacji, zazwyczaj można rozważać tę czynność po 3 miesiącach od zabiegu. Wszystko podyktowane jest możliwością swobodnego, pewnego i kontrolowanego ruchu nogami przy sterowaniu pedałami. Zawsze powinniśmy podejść do tej decyzji bardzo odpowiedzialnie i oczywiście wziąć pod uwagę bezpieczeństwo swoje, ale tak samo innych uczestników ruchu drogowego.    

  Chodzenie o jednej kuli po endoprotezie biodra

Chodzenie o jednej kuli po operacji biodra możliwe jest już po upływie trzech miesięcy od operacji. To często jest czas wizyty kontrolnej w poradni ortopedycznej, więc decyzję tę najlepiej podjąć z lekarzem.

  jak wsiadać do samochodu po operacji biodra

Wsiadanie do samochodu odbywa się w sposób przemyślany i z góry ustalony. To zapewni bezpieczeństwo pacjenta po operacji biodra. Zaleca się kolejno:

– usiąść pośladkami na fotelu auta,

– włożyć nogi do auta (razem jedna przy drugiej lub pojedynczo z pomogą rąk),

– sprawdzić kąt jaki powstał w stawie biodrowym i ewentualnie skorygować go przez większe odchylenie oparcia fotela do tyłu.

 • jak zalozyć skarpetki po operacji biodra

Zakładanie skarpetek po operacji biodra to potrzeba codzienna stanowiąca między innymi o samodzielności pacjenta. Niestety w pierwszym okresie od zabiegu może okazać się to niemożliwe do zrealizowania, ze względu na zakresu ruchu zgięcia biodra, których należy unikać. Graniczny kąt zgięcia stawu biodrowego to 90°. Zatem pochylając się w przód tułowiem lub przyciągając nogę do klatki piersiowej z pewnością przekroczymy bezpieczny kąt zgięcia biodra. Należy w tej sytuacji skorzystać z pomocy innej osoby lub samodzielnie użyć dedykowanych do tego chwytaków, na które naciąga się skarpetki a następnie zakłada na stopy.

  jak długo nosić pończochy uciskowe po operacji biodra

Noszenie pończoch uciskowych po operacji biodra to jedna z form profilaktyki zakrzepowo-zatorowej. Pończochy pomagają w ewakuacji krwi z dystalnej części nogi, zapobiegając jej zaleganiu. Podczas wykonywania czynności codziennych pomagają też w stymulacji naczyń krwionośnych wspomagając przez to układ krążenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż standardowo po operacji biodra pacjenci objęci są efektywną farmakoterapią przeciwzatorową zastosowanie pończoch leży w decyzji lekarza prowadzącego. To jak długo pacjent będzie używać pończoch zależy od szybkości redukcji obrzęku w nodze. Kiedy pończocha przestaje utrzymywać się na swoim miejscu i samoczynnie osuwa się z uda, można zrezygnować z jej stosowania, niemniej warto pewnie byłoby przedyskutować tę sytuację z lekarzem.    

  kiedy do pracy po endoprotezie biodra

To kiedy pacjent po endoprotezie biodra powróci do pracy zależy przede wszystkim od jej rodzaju. Na pewno odradzana będzie każdorazowo praca ciężka fizyczna, praca połączona z dźwiganiem przedmiotów, podnoszeniem przedmiotów z ziemi i ich przenoszeniem na daną odległość. Praca w niskich pozycjach jak na przykład w ogrodzie może być proponowana po około 6 miesiącach od operacji, ale używanie łopaty i wykonywanie gwałtownych tąpnięć stopą jak przy kopaniu ogrodu nie będzie możliwe. Pracownik biurowy może wrócić do pracy siedzącej możliwie szybko, jak tylko uzyska czynny kąta 90° w biodrze, niemniej powinien zawsze pamiętać o częstej zmianie pozycji, dostosowaniu wysokości biurka do fotela oraz samego oparcia fotela.  

  jak długo chodzić o kulach po endoprotezie biodra

Czas chodzenia o kulach jest uzależniony od stanu zdrowia, szybkości regeneracji po za operacji endoprotezy biodra oraz od potencjalnego ryzyka upadku. Odstawienie kul najlepiej ustalić z lekarzem ortopedą podczas wyznaczonej wizyty kontrolnej w poradni.    

*******************

Wszystkie artykuły na naszej stronie są autorskie, a Państwo możecie się kontaktować z ich autorami za pośrednictwem rejestracji tel. 516 516 112 lub bezpośrednio z ekspertem: tel. 602 662 992. Można też pozostawić sms i wówczas oddzwonimy.

*******************

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

BOLI CIĘ?

Potrzebujesz pomocy ORTOPEDYCZNEJ

    Osocze Bogatopłytkowe Fibryna bogatopłytkowa
Rewitalizacja skóry twarzy Zabiegi na:   Extra Premium
skóra z oznakami zmęczenia 1,950zł 900zł 1,400zł
brak napięcia skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
Rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni dłonie z oznakami starzenia skóry 2,950zł    
skóra z oznakami zmęczenia
brak napięcia skóry
niejednolity kolor skóry
skóra wysuszona
zmarszczki
  rozstępy 2,950zł    
  blizny potrądzikowe 1,950zł    
  blizny 1,950zł    
  rany trudnogojące 1,950zł    
  skóra głowy (łysienie) 1,950zł    
  twarz – OSOCZE 1,950zł    
  Twarz, Szyja, Dekolt – OSOCZE 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze z fibryną – pierwszy zabieg 2,950zł    
  Skóra głowy – osocze – drugi zabieg 1,950zł    
  Skóra głowy – osocze – trzeci zabieg 1,950zł